Live voorstelling CD&V Berlare, live beelden van 31/08/2018

HET ALTERNATIEF VAN CD&V… STAP MEE OP DE WEG VOORUIT. 

ONZE DRIJFVEER…

 

CD&V gaat resoluut voor een én-én samenleving, die het beste bundelt van alle mensen met de goeie wil om vooruit te gaan. Het is niet de tijd om te moeten kiezen tussen links of rechts, tussen twijfel of extremen.

Het is tijd voor de weg vooruit. Waarop mensen het beste van zichzelf delen om samen verder te geraken. Meer WIJ voor een sterker ik. Dat is de kracht van het centrum.

Die keuze voor engagement voor jezelf én de samenleving zit in het DNA van CD&V. een aanpak gedreven door respect en rechtvaardigheid. Ons antwoord op de verharding in de wereld om ons heen.

 

De weg vooruit is kiezen voor een politiek die niet zoekt naar zondebokken, maar naar oplossingen. Een politiek die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, zonder onderscheid.

Naar een buurt waarin je jezelf kan zijn én je buren kent, naar veilige en leefbare wijken, naar een warme thuis van en voor iedereen.

De weg vooruit loopt langs respect voor mekaar én de natuur, langs het gezond verstand én de zotste dromen.

De weg vooruit daar kiezen wij voor, om 1001 redenen, maar vooral: omdat het de weg is naar een samenleving waar iedereen mee is.

 

 De weg vooruit begint bij ieder van ons.

Droom groot en start klein. Zo maak je mee het verschil.

 

Hebben we een nieuw gemeentehuis nodig? Neen! 

 

In de plannen die momenteel voorliggen is er geen ruimte om het park en de gebouwen multifunctioneel te laten gebruiken door onze verenigingen! 

In de plannen die voorliggen wordt de orangerie afgebroken en gaat de mogelijkheid verloren om een horecazaak in het kasteelpark uit te bouwen!In de plannen die voorliggen gaat een deel van het mooie dorpsplein verloren.

Het bomenplein moet verkleind worden, parkeerplaatsen vlakbij de kerk moeten weg, de visuele verbinding tussen het dorpsplein en het kasteelpark wordt doorbroken door een nieuwbouw, …

In de plannen die voorliggen krijgen we voor minstens 40 jaar een financiële strop rond onze nek!


Steven Baeyens

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Deze keuze maakt de kiezer op 14 oktober. CD&V is klaar om mee verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

De uitdagingen zijn voor CD&V vervat in de 10 speerpunten die we in onze pre-campagne voorstellen:

 

  • Een leefbaar Berlare waar jonge gezinnen kansen krijgen om een eigen huis te verwerven door het geven van een premie voor renovatie en vervangbouw voor jonge gezinnen. Op deze manier gaan we ook de verloedering van de dorpskernen tegen.

 

* Een warm Berlare waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op een wekelijkse marktdag.

 

* Een gerenoveerd kasteel, geen prestigeproject maar haalbaar en betaalbaar met ruimte voor trouwen, recepties, activiteiten en ontmoeting.

 

* Een betaalbare ouderenzorg door een korting te voorzien op de rusthuisprijs voor inwoners van Berlare.

 

* Een kindvriendelijk Berlare met veel speelruimte in de 3 deelgemeenten en de nieuwdonksite gratis toegankelijk voor inwoners van Berlare.

 

* Een verkeersveilige gemeente door slimme camera's te installeren in Uitbergen om het zwaar verkeer te weren, een oplossing voor de verkeersknoop in het dorp van Overmere, en de Emiel Hertecantlaan en Frankrijkstraat in Berlare her aan te leggen.

 

* Naar een aantrekkelijk Donkmeer met meer ruimte voor handel en horeca.

 

* Een vlot en veilig Berlare door jaarlijks te investeren in het goed onderhouden van wegen

 

* Een vlot en veilig Berlare door het aanleggen van gescheiden fietspaden, het uitbouwen van een fietspadennetwerk tussen de deelgemeenten

 

* Een propere en nette gemeente door een harde aanpak van zwerfvuil en sluikstorten, een uitbreiding van het containerpark en het plaatsen van slimme vuilnisbakken.

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 

Voor CD&V is een nieuw gemeentehuis geen prioriteit. Onze visie hierover kan je terugvinden in ons verkiezingsprogramma.

 


Marleen Zaman

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Yves Poppe

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Bert Van de Velde

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Jan De Palmenaer

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Koen Van Eetvelde

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Uitspraken doen over mogelijke coalities is vooruitlopen op de verkiezingsuitslag en aldus niet echt respectvol tegenover de kiezer. De kiezer schudt de kaarten en bepaalt in eerste instantie wie het volk zal vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het is pas in tweede instantie dat een bestuursploeg wordt gevormd die het beleid zal effectief zal vorm geven. Laten we afwachten tot na de verkiezingen om te kijken hoe de kiezer de kaarten heeft gelegd. Ik ben wel voorstander van een 'gezonde' coalitie en dat is niet de coalitie van de laatste twee legislaturen (Open VLD en S.PA) waarin de tweede partner weinig of niets van zijn programma heeft kunnen realiseren. SP.A. speelde zelfs niet de tweede viool maar de allerlaatste viool. Sociale thema's kwamen weinig of niet aan bod, het was eerder mijn partij CD&V die vanuit de oppositie sociale thema's op de agenda heeft geplaatst. Vandaar mijn voorkeur voor een gezonde en evenwichtige coalitie met bestuurders/schepenen die de bevolking zo breed en ruim mogelijk vertegenwoordigen.

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

  • Ten eerste is er het kasteelproject. Het kasteel is nu tien jaar in handen van onze gemeente en het is nog steeds wachten op concrete en haalbare plannen. Er is kostbare tijd verloren en subsidie-opportuniteiten zijn in belangrijke mate verloren gegaan. Er moet dringend vooruitgang geboekt worden in dit dossier. Ik ben geen voorstander van het nieuwe voorstel van het schepencollege dat een financiële strop legt rond onze nek en dat bovendien een deel van ons mooie dorpsplein zal doen verdwijnen.

 

  • Ten tweede is er dringend een oplossing nodig voor enkele verkeers-infarcten in onze gemeente. Het volgende bestuur moet, samen met de bevoegde overheden, zorgen voor een oplossing voor de verkeersas Brugstraat/Hertecantlaan/Frankrijkstraat in Berlare. In Overmere moet de doorgang Kerkstraat en Molenstraat dringend aangepakt worden. In Uitbergen moet er meer controle komen op de tonnagebeperking (incl. strengere aanpak!).

 

  • Ten derde moet er echt werk gemaakt worden van een aantal sociale thema's. De OCMW-raad verdwijnt en het zal zaak zijn om in voldoende mate sociale thema's aan bod te laten komen! 

Ik denk hierbij aan het betaalbaar houden van een verblijf in het Woonzorgcentrum, het uitbouwen van thuiszorg-initiatieven, versoepeling van de procedure voor de mantelzorgpremie en armoedebestrijding.

 

  • Tenslotte zou ik ook de verkeersveiligheid in onze gemeente, een strenge aanpak van het sluikstorten en het opmaken van concreet plan voor toerisme hoog op de agenda plaatsen.

En laat het duidelijk wezen: CD&V zal de belastingen niet verhogen.

 

Onze voorstellen zijn becijferd en zijn perfect financierbaar vanuit de lopende exploitatie. Uiteraard mits een gezond financieel beheer … laat dat nu net een deugd zijn waarrond wij in het verleden een goede reputatie hebben opgebouwd!

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 

 

 


An Schuddinck

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Willem Van Steendam

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Kathleen Adam

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Ellen Sergeant 

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Dat is een vraag voor de verkiezingen. De kiezer beslist en na 14 oktober kijken we verder 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Van onze gemeente een leefbare gemeente maken met de nadruk op gezinnen.

Een goede en degelijke uitbouw van Het Huis van Het kind waar ouders terecht kunnen voor opvoedingsondersteuning, vormingen, activiteiten…

Meer speelruimte voor de kinderen en een verkeersveilige gemeente waar je je kinderen met een gerust hart te voet of met de fiets naar school kan laten gaan. 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 

Dit is geen prioriteit 

 


Inge Van Kerckhove 

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Jan Pieters 

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Marc Duquet

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Hilde D'Heer

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Els De Greef

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Chris Temmerman

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Mirella Hulpiau

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Christine De Troch

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Brigitte Stevens

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Rudy De Backer

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Gerda Thibau

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 


Arno Buyle

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Ik wil niet op de zaken vooruitlopen. De uitslag kan niemand voorspellen. Enkel de kiezer heeft de mogelijkheid om de toekomst van deze gemeente te bepalen. Ik zeg bewust toekomst en niet de komende 6 jaar, aangezien we als partij hopen een heel nieuwe fundering te leggen voor de jaren die komen.

We weten dat de huidige meerderheid inmiddels een gevestigde waarde is die natuurlijk ook enkele mooie dingen heeft gerealiseerd, maar tegelijkertijd voelen we rondom ons ook de nood aan verandering. Deze hoop naar iets nieuws, die begon als een kleine bries, heeft ondertussen aan heel wat kracht gewonnen. Deze hoop dat de dingen anders kunnen, wordt niet enkel door CD&V gedeeld, maar ook door de andere participerende partijen die het Berlaarse volk vertegenwoordigen. Dit zorgt voor een politiek versnipperd landschap. De verscheidenheid aan partijen bewijst dat de mensen van bij ons de dingen willen zien veranderen. Wij sluiten niemand uit om mee samen te werken, maar logischerwijs komen vooral partijen in aanmerking die gemeenschappelijke standpunten hebben. Wat mij opvalt, is dat de neuzen van de huidige minderheid niet altijd ver van mekaar gedraaid staan. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor onze mooie gemeente.Wat het resultaat ook zal zijn, de Berlaarse burger heeft het voor het zeggen. Wij willen maar één kant op met deze gemeente, een traject dat mensen op de eerste plaats zet.De weg vooruit. 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Wij willen samen ‘WIJ’ zijn.

 

Dit is voor ons het allerbelangrijkste; de verbondenheid met onze gemeente en de inwoners ervan. Inspraak moet van alle kanten komen, niet enkel van de top.Wij willen dicht bij de burger staan, niet uitmaken van een elite. Laat ons gelijk zijn aan elkaar.

Prestigeprojecten hoeven voor ons niet. Liever willen we middelen steken waar het noodzakelijk is. Gewoon doen? Doe gewoon!

Wij willen het authentieke dorpskarakter van Berlare bewaren.

Gedaan met Berlaarse parels zomaar af te breken!

CD&V wil steun bieden aan lokale verenigingen en initiatieven die samenhorigheid bevorderen.

Als bestuurslid van de landelijke gilde vind ik dit absoluut nodig!

Horeca en handel voldoende ondersteunen en kansen geven, ook dat is voor ons een must. Zij zijn onmisbaar en onmiskenbaar een meerwaarde voor onze gemeente!Wij willen dat het veilig wordt op straat, voor ons en onze kinderen. Elke dag fiets ik van en naar de school in Berlare waar ik lesgeef en stel ik vast dat de kinderen die dit ook doen soms te maken hebben met hele gevaarlijke situaties in het verkeer. Dit moet beter!

 

Gedaan met mildheid i.v.m. zwerfvuil. Wij willen een propere gemeente!

Velden, bossen en wegen vol afval, boeren waarvan koeien sterven door vermalen blik, dit kan voor ons niet door de beugel! Elke keer als ik ga joggen in onze mooie bosrijke gebieden ligt er nieuwe rommel bij. Hier moet strenger op gecontroleerd worden!Wij willen inzetten op jonge mensen, want zij zullen later degene zijn die onze gemeente dragen. Laten we deze jonge mensen de kans geven een leven op te bouwen in Berlare en hen tonen hoe belangrijk samenhorigheid is.Wij willen doen wat kan, stap per stap.

CD&V wil met u de toekomst tegemoet. Wij hebben daar ongelofelijk veel goesting in. Ons team is een mix van gekende leden en nieuw bloed, vanuit alle hoeken van de gemeente.

 

Wij zijn klaar om met u de weg vooruit te bewandelen, als u ons daartoe de kans

geeft. 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom? 

 

Neen. Niet enkel is de gegeven informatie zeer beperkt, nog meer is dit het bewijs dat de huidige meerderheid niet de juiste prioriteiten stelt. Wij zijn 100% voor een

noodzakelijke renovatie aan het kasteelgebouw maar de bouw van een nieuw

gemeentehuis is er naar mijn mening los over.

Als bestuur heb je een grote verantwoordelijkheid en is het belangrijk dat je de juiste, vaak ook moeilijke keuzes maakt. Deze plannen met kostprijs in totaal 9,3 miljoen euro (5,9 na inbreng subsidies) zullen zorgen dat niet alleen een mooi authentiek stukje Berlare alweer moet plaats maken voor hoogmoed, zoals we inmiddels de laatste jaren al vaker hebben gezien, maar dat er gezien de jarenlange lening ook een serieuze strop zal komen rond de nek van de gemeente en haar inwoners. Is dit echt wat we willen? Ik ben er 100% van overtuigd dat dit niet de juiste weg is die we als gemeente moeten volgen.

Komen deze plannen erdoor, dan is het weer uitkijken naar het volgende stukje Berlare dat voor onze ogen zal verdwijnen.

Op de plaats waar het gemeentehuis zou komen, ging ik vorig jaar met mijn leerlingen van het 6e leerjaar vaak voetballen, spelen, kortom genieten. Ideaal om na een lange schooldag even te ontspannen tussen de bomen, naast een prachtige orangerie. Het idee dat ook dit dreigt te verdwijnen baart me meer dan zorgen. We zouden deze plaats net moeten koesteren, niet alweer laten volbouwen. 

 

Er is maar één weg, de weg vooruit. 


Francky Verhofstadt 

Indien uw partij niet tot een meerderheid zou behoren, met welke partij zou U dan samenwerken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken? 

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?