Rusthuisprijzen

Wat is feit en wat is fictie, aan jullie het oordeel, wij controleerde het voor jullie

reageer op onze facebook groep 

https://www.facebook.com/groups/147898596041942/ 


FEITEN

Volgens CD&V

OCMW RUSTHUIS GOEDKOPER

 

CD&V wil goedkopere rusthuisprijzen voor eigen inwoners

CD&V staat garant voor een betaalbare ouderenzorg in onze gemeente.

Uit cijfers blijkt dat driekwart van de rusthuisbewoners een pensioen hebben dat niet volstaat om de factuur te betalen.

Door het invoeren van een prijsdifferentiatie in het OCMW rusthuis willen eigen inwoners en mensen die een band met de gemeente kunnen aantonen betaalbare zorg aanbieden in eigen gemeente.

WZC Ter Meere, het OCMW-rusthuis in Overmere, werd in 2009 in gebruik genomen.

De dagprijs voor de inwoners bedroeg toen 47,50 euro.

Van 2009 tot nu werden al 5 indexeringen toegepast.

De dagprijs is op 8 jaar tijd dan ook verhoogd van 47,50 euro naar 55 euro.

Dit betekent een stijging van ongeveer 225 euro per maand en dit op slechts 8 jaar tijd.

We zijn met WZC Ter Meere het tweede duurste OCMW-rusthuis van de 9 bestaande OCMW Woonzorgcentra als je vergelijkt met onze buurgemeenten Wichelen, Laarne, Zele, Lokeren en Dendermonde.

Dezelfde cijfers tonen ook aan dat er 4 private WZC’s in de buurt goedkopere kamerprijzen hanteren dan Berlare.

Ook de gemiddelde dagprijs van openbare WZC in Oost-Vlaanderen en zelfs in Vlaanderen ligt lager dan die in onze gemeente. 

Dat kunnen de inwoners van Berlare toch niet naast zich neerleggen.

CD&V wil dan ook een prijsdifferentiatie in het WZC inbouwen. 

Als het van CD&V afhangt zullen inwoners van Berlare een korting krijgen op de ligdagprijs.

Het is zo dat het rusthuis betaald wordt door de inwoners van onze gemeente via de gemeentebelasting.

Het lijkt ons dan ook logisch dat eigen inwoners minder moeten betalen als ze naar Ter Meere komen

Verschillende gemeenten in onze regio hanteren een gelijkaardige prijzenpolitiek Waasmunster, Sint-Gillis-Waas, Aalst, … dus het is zeker mogelijk.

 

  CD&V niet kiest voor het afbouwen van dienstverlening en zorg of het verhogen van de gemeentebelasting 


FEITEN

Volgens SP.a / Groen

Wanneer het nodig is, willen we allemaal een aangename én betaalbare verblijfplaats in een woonzorgcentrum, dicht bij onze woonplaats.

Het openbare WZC Ter Mere en het personeel staan hoog aangeschreven bij de bewoners en hun familie, maar de betaalbaarheid en beschikbaarheid staan onder druk.

In Ter Meere betalen bewoners 190 euro per maand meer dan zeven jaar geleden.

 

Ook landelijk stijgen de dagprijzen fors en zijn niet langer betaalbaar met een modaal pensioen.

 

officiële dagprijzen (mei 2017) voor openbare woon-zorgcentra:

 • Gemiddelde Oost-Vlaanderen: 51,64
 • Gemiddelde Vlaanderen: 53,96
 • Overmere: 53,85 (nu 55 euro!)
 • Omliggende gemeenten:

 Dendermonde: 46,92

 Laarne: 52,04

 Lokeren: 52,46

 Wichelen: 52,60

 Zele: 56,04

 

Deze cijfers blijven echter moeilijk te vergelijken omdat in andere gemeenten vaak extra tegemoetkomingen of kortingen voorzien zijn, in tegenstelling tot Berlare.

Zo is in verschillende gemeenten de onderhoudsplicht van de kinderen met ouders in een rusthuis afgeschaft en is daardoor een de facto maximum rusthuisfactuur ingevoerd.

 

De dagprijs in Berlare loopt hoog op, terwijl we met de uitbouw van voorzieningen sterk achter lopen op de vergrijzing in onze gemeente. In 2014 registreerde professor Christel Geerts (VUB) in onze regio alleen al 1.654 ouderen op de wachtlijst voor een plaats in een woonzorgcentrum. 

 

Vooral op vlak van het aantal serviceflats doet Berlare het absoluut niet goed: we komen nog niet aan de helft van de vooropgestelde norm. We beschikken ook nog steeds niet over een dagzorgcentrum en een echt sociaal restaurant.

 

Wij vragen:

 • Actieve opvolging van senioren die alleen wonen en de nodige ondersteuning om ze zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
 • Stimuleren van kangoeroewoningen en andere alternatieve samenwoonvormen.
 • Bevriezen dagprijs rusthuis op Vlaams gemiddelde
 • Afschaffen van de terugvordering van de rusthuiskosten aan de kinderen (onderhoudsplicht).
 • Investeren bijkomende serviceflats en andere voorzieningen om de toenemende vergrijzing op te vangen.

FEITEN

Volgens het gemeentebestuur Berlare ( openVLD )

De dagprijs wordt inderdaad elk jaar geïndexeerd, dus aangepast aan de levensduurte.

De lonen , uitkeringen en pensioenen volgen ook de index.

De lonen en kosten van het WZC stijgen ook mee met de index. een indexering van de dagprijs is eigenlijk geen verhoging. als er geen indexering doorgaat betekent dit eigenlijk het volgende gezien dit minder inkomsten uitmaakt :

 

 • ofwel afbouw van de dienstverlening en zorg want besparen op personeel en animatie hetgeen juist het sterk punt is van het WZC volgens iedereen. dus personeel ontslaan of niet vervangen bij ziekte
 • ofwel meer geld vragen aan het gemeentebestuur dat de tekorten dekt van het WZC. Dit kan gehaald worden door bijvoorbeeld meer belastingen te heffen

 

CD&V zal, als ze geen indexering wil, kunnen kiezen uit twee opties : 

 • meer belastingen 
 • afbouw van de zorg.

 

90 % van de huidige bewoners van het WZC Ter Meere zijn inwoners

 

Indien een inwoner en een niet –inwoner in dezelfde voorwaarden/ omstandigheden verkeren overeenkomstig het opnamereglement, wordt steeds voorrang gegeven aan de inwoner.

Een korting verlenen aan inwoners is niet de essentie van het verhaal.

Op die manier verminder je opnieuw en nog verder de inkomsten net zoals het niet indexeren van de dagprijs.

Een WZC heeft inkomsten nodig om in een goede hoogstaande werking en zorg te kunnen voorzien.

 

Anders dient het geld anders gezocht te worden :

 • meer geld van de gemeente
 • belastingen
 • besparingen doorvoeren in de werking

 

De financiering van de werking van een WZC dient vooral , naast de huidige subsidies van de hogere overheid en gemeente, te komen van degenen die daadwerkelijk in het WZC verblijven.

De gemeenschap van Berlare draagt al voldoende zijn steentje bij.

Het blijkt trouwens dat er zeer weinig gevallen zijn waarbij er betalingsproblemen zijn bij de residenten van het WZC.

 

 

Gemiddeld gezien verblijft een resident twee jaar in het WZC.

 

Graag ook correcte info over de hoogte van de dagprijs : 

 

Volgens de meeste recente officiële studie van Minister Vandeurzen ( CD&V) is de dagprijs van het WZC niet hoger dan het Vlaams gemiddelde. Nee zelfs lager :

5,6 % lager voor éénspersoonskamers zoals het WZC Ter Meere er enkel heeft.

CD&V vergelijkt graag het moderne WZC ter Meere met oude rusthuizen zonder moderne voorzieningen ( kleine oppervlakte, geen sanitair,….) Het privaat WZC Kruyenberg in Berlare is zelfs meer dan 10 % duurder dan WZC ter meere.

 

Interessant voor de kiezer om dit te weten……….. 


VOLLEDIGE FEITEN

Bevestigd door berlare-verkiezingen.be

Het gemeentelijk WZC Ter Meere heeft enkel 1-persoonskamers, alle vergelijkingen zijn gemaakt op basis van een 1-persoonskamer. 

De indexaties zijn er zeker geweest, dit in geheel Vlaanderen

 

Dit zijn de gemiddelde dagprijzen in Vlaanderen

Dit zijn de gemiddelde dagprijzen in Vlaanderen in vergelijk met onze gemeente 

De rusthuis prijzen zijn volgens de officiële cijfers niet boven het gemiddelde, in 2018 is prijs gestegen naar 55€, deze prijs ligt nog ruim onder het gemiddelde van 2017, gemiddelde van 2018 ontbreken nog.

De prijzen zijn zeker lager dan het gemiddelde en zeker ook lager dan in de privé.

WZC ter Mere hoort hiermee tot het normale gemiddelde in de omgeving en in Vlaanderen, de goedkopere zijn tevens ook rusthuizen van een oudere generatie, zonder alle moderne voorzieningen.

 

Zijn onze mede-inwoners bereid om mee te betalen voor een korting op de dagprijs, enkel voor inwoners van Berlare? 

Moeten inwoners dan enige “integratie” procedure doorlopen maw hoelang moet je inwoner zijn?

Wat mag dan die korting zijn? 

Waar gaat het budget vandaan gehaald worden om deze korting te kunnen geven? 

 

 Reageer op onze facebook groep

https://www.facebook.com/groups/147898596041942/