Geef uw (opbouwende) kritiek op het huidige bestuur, aan de hand van feiten en correcte informatie proberen wij U te informeren, geen 'fake news'/fictie, enkel feiten

22
Geef uw opmerkingen

14 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
newest oldest most voted
CD&V

1. De gemeentekas staat er niet zo goed voor als bij het begin van de legislatuur. Concreet betekent dit dat er voor de komende jaren nog maar weinig ruimte is om nieuwe beslissingen te nemen. Dit resultaat is des te dramatischer omdat:
– Je met een historisch lage rentevoet net een rooskleurige situatie voor de gemeentekas zou verwachten
– Grote investeringen de laatste jaren één voor één werden uitgesteld.
– Grote kosten de laatste jaren werden uitgesteld naar volgende legislatuur (oa een verbouwing gemeentekasteel van enkele miljoenen euro). Er hangt dus nog een zwaar financieel zwaard boven ons hoofd…

CD&V

2. Het gemeentekasteel werd ondertussen 10 jaar geleden gekocht. Deze aankoop werd ook door CD&V gesteund. Toch vinden we het schrijnend dat er 10 jaar na datum nog steeds geen duidelijke visie is op hoe de renovatie van het kasteel er precies moet uitzien. Toch vinden we het schrijnend dat 10 jaar na datum een vereniging nog steeds geen activiteit in het park kan organiseren met betalende inkom omdat “het reglement nog niet klaar is.” Toch vinden we het schrijnend dat de renovatie op 6,6 miljoen euro wordt geschat. Toch vinden we het schrijnend dat bij renovatie van bruggen geen… Read more »

CD&V

3. In deze legislatuur werd “den ouden AMI” aangekocht, werden dure studies aanbesteed om er een administratief centrum te realiseren en werd dit gebouw nadien weer verkocht. CD&V waarschuwde reeds jaren dat de verbouwing van “den ouden AMI” een veel te dure beslissing zou worden. Na jaren moest open VLD en sp.a het standpunt van CD&V bijtreden. Kostprijs van deze vergissing: 340.000 euro van uw en mijn belastinggeld. (70.000 euro minder verkocht dan aankoop, 13.000 euro boete wegens onterecht gekregen en gehouden subsidies, 255.000 euro studiekosten)

CD&V

4. De voorbije jaren verdwenen verschillende horecazaken aan ons Donkmeer:
– Café De Klappel
– Brecht’s bowling
– Andorra
– Peter’s Pan
– Paviljoen De Jager
– De Mistral
– Restaurant Moderne
– De Groenlodden
– ’t Palinghof
– Breldonkhoeve
– Omer
– Choc-o-Donk
– …
In de plaats kwamen: appartementen, appartementen en appartementen. Op deze manier liet het gemeentebestuur vele toeristische kansen verloren gaan.

CD&V

5. De dagprijs van ons woonzorgcentrum bleef stijgen. Hiermee behoort de dagprijs van ons woonzorgcentrum tot de duurste uit de buurt en zitten we bovendien boven het Vlaamse gemiddelde.

gunther cooreman

De dagprijs wordt inderdaad elk jaar geindexeerd, dus aangepast aan de levensduurte.De lonen , uitkeringen en pensioenen volgen ook de index. De lonen en kosten van het wZC stiigen ook mee met de index. een indexering van de dagprijs is eigenlijk geen verhoging. als er geen indexering doorgaat betekent dit eigenlijk het volgende gezien dit minder inkomsten uitmaakt : – ofwel afbouw van de dienstverlening en zorg want besparen op personeel en animatie hetgeen juist het sterk punt is van het wzc volgens iedereen. dus personeel ontslaan of niet vervangen bij ziekte – ofwel meer geld vragen aan het gemeentebestuur… Read more »

CD&V

6. Uit een bovenlokale studie blijkt dat kansarmoede in onze gemeente veel sterker is gestegen dan in omliggende gemeentes. Veel te weinig actie werd hierin ondernomen, het overlegorgaan “lokaal sociaal beleid” werd onvoldoende uitgebouwd.

CD&V

7. Kerkhoven werden onvoldoende onderhouden en bovendien werden op het kerkhof in Berlare nodeloze ontgravingen uitgevoerd. De open VLD-ploeg stemde verdeeld (mr De Gucht stemde regen), maar het College van Burgemeester en Schepenen zette door en veel nodeloos emotioneel leed werd veroorzaakt bij veel mensen in Berlare.

CD&V

8. Jarenlang geleden werd een dossier opgestart om in Overmere een lokaal bedrijventerrein te realiseren. Op dit moment staan we even ver als jaren terug. Ondertussen steeg het werkloosheidscijfer in onze gemeente terwijl dit in omliggende gemeentes daalde.

gunther cooreman

dat de werkloosheid in Berlare is gestegen is totaal onjuist. Het zou CD&V sieren correcte info te verspreiden. Ik verwijs naar de officiële statistieken van VDAB : juni 2018 : Berlare 4,3 % O-VL 6,6 % VL 6 % Dender – waas 5,3 % Juni 2013 : Berlare 5,2 % O-VL 6,8 % VL 7 % dender- Waas 6,4 % Dus in Berlare een daling met bijna 1 % Is dat nu zo moeilijk om cijfers correct te lezen ? je zou bijna moeten gaan denken dat bewust wordt gelogen maar dat mogen we toch niet veronderstellen van christelijk geinspireerde… Read more »

Kurt de rouck

Eind de jaren tachtig heeft de toeMalige cvp niet het Politiek Lef gehad om een bedrijventerrein te laten aanleggen langsheen de autosnelweg. Dit is een gemiste kans geweest voor de tewerkstelling in eigen gemeente en ook voor de horeca aan het donkmeer. Management van bedrijven lunchen Tijdens de middag, die konden dan aan het donkmeer terecht. De aanleg van een op- en afrit van de e17 zou ook voor Een pak minder doorgaand verkeer in overmere gezorgd hebben. Evalueer nu eens waar we staan. Tewerkstelling op eigen Gemeente bijna nihil, horeca aan het dOnkmeer steeds minder, overlast van doorgaand verkeer… Read more »

fedra

Ik ben het eens met het feit dat het een moeilijke oefening wordt om bedrijven daar te plaatsen. Nog meer verkeer, ook zwaar verkeer waar niet meteen een oplossing voor is. hierdoor ook meer uitstoot wat dan weer de luchtkwaliteit niet ten goede komt. Zelfs al heb je “groene” bedrijven er is steeds een toename van verkeer door aan en afvoer van goederen en personeel.

CD&V

9. Het gemeentebestuur besloot het gebouw van restaurant de Snoeck te renoveren. Door onvoldoende opvolging moest het voorziene budget twee keer worden opgetrokken. Voor het -zonevreemde- gebouw werd op dit moment 350. 000 euro belastinggeld voorzien.

CD&V

10. De plantenbakken aan de Dendermondse Steenweg in Overmere zouden aangepakt worden ter bevordering van de aantrekkelijkheid van het straatbeeld.
Het werd een cynisch staaltje van hoe met belastinggeld kan omgesprongen worden: het zicht oogt troostelozer dan ooit tevoren, de situatie bij parkeren is gevaarlijker dan ooit tevoren en tegelijkertijd werd veel belastinggeld gespendeerd. Als puntje bij paaltje kwam, trachtte het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid volledig af te wimpelen op Agentschap Wegen en Verkeer en op eigen gemeentepersoneel. De realiteit: onvoldoende opvolging door het College van Burgemeester en Schepenen.

Ptt

De plantenbakken zijn een succes geworden, houden zo!

CD&V

11. De dienstverlening werd onvoldoende op punt gezet: digitale dienstverlening werd onvoldoende uitgebouwd, de Berlare-app werd nauwelijks uitgebouwd, de frequentie van Infogem werd ingeperkt, de bib van Overmere kreeg niet verder de nodige aandacht, aanspreekpunten in sporthallen werden weggenomen, …

CD&V

12. Onze gemeente ligt er slordig en verloederd bij. Wegen werden onvoldoende onderhouden. Enkel in het verkiezingsjaar werd éénmalig het budget voor wegenonderhoud verdubbeld. Dit is campagne voeren met uw belastinggeld in plaats van de zaken grondig aan te pakken. Openbaar vervoer werd niet uitgebouwd, verkeersknooppunten niet aangepakt en fietspaden kregen onvoldoende aandacht.

Verhoeven hugo

Wanneer wordt het probleem van waTeroverlast eens definitief opgelost. Dit probleem is niet alleen een probleem van riolering maar ook het ontvangen regenwater van de hoger geLegen straten. Dit probleem sleept nu al vele jaren aan .

Verhoeven hugo

Dit gaat over wateroverlast in de Daelvenne. De wijk zal jullie dankbaar zijn Door een duidelijk antwoord en erna de oplossing

Stefaan Biesiada

Hugo, dat is letterlijk een programmapunt van SVV. Ons programma staat hier en nu online.

sp.a / Groen

18 juni 2018 Armoedecijfers exploderen in Berlare De jaarlijkse cijfers van Kind en Gezin liegen er niet om: gezinnen in kansarmoede zijn in onze gemeente met 4% gestegen sinds vorig jaar. Sinds 2007 steeg Berlare op de kansarmoedeindex van 1,8% naar 12,9%. Waar Berlare vroeger een flink stuk onder het Vlaamse gemiddelde zat, heeft de gemeente dit gemiddelde snel ingehaald. Steden als Aalst (10,1%) en Dendermonde (11,1%) doen het zelfs beter dan Berlare. Zelfs buurgemeente Zele wist haar hoge cijfer naar beneden te krijgen (van 20,8 naar 18,8). bron: Kind en Gezin Stellen, zoals minister Homans, dat deze stijging te… Read more »