Live voorstelling SVV, live beelden van 07/09/2018

Programma Stem van ’t volk 

Politiek is keuzes maken.

 

Wij vertrekken vanuit 3 principes:

1.Het algemeen belang heerst;

2.Het zuinigheidsbeginsel: we gaan niet in onbetaalbare projecten stappen.

3.We zijn concreet in ons programma. Geen vage beloftes, maar concrete betaalbare plannen. 

 

 

VOORAFGAANDELIJK: Ons programma bevat geen overbodige zaken waarover iedereen het eens is. Natuurlijk zijn we voor verdere ondersteuning van alle verenigingen, natuurlijk zijn we voor een groen milieu en de goede vrede en uiteraard zijn we voor een goede dienstverlening etc…  

 

Dit soort zaken zal u hier niet terugvinden omdat ze gewoonweg evident zijn en dus overbodig om ze op te sommen. 

 

 

I. Kasteeldomein Berlare.

 

We wensen geen nieuw gemeentehuis of permanente gemeentediensten op het kasteeldomein. Een project van 6 mio € kunnen we financieel niet aan als we andere grote infrastructuurwerken (zie infra) willen uitvoeren.

 

We kiezen voor instandhoudingswerken en rudimentaire renovatie. Dit houdt in: een multifunctionele ruimte als trouwzaal, klassieke concertzaal en burgerlijke afscheidsruimte (niet iedereen wil een religieuze begrafenis), 

 

In de zijbeuken denken we aan een receptieruimte die we kunnen verhuren. De orangerie met de boomgaard kan perfect worden afgesloten en willen we kunnen verhuren voor kleine concerten, tuinfeesten, evenementen. We voorzien basic inrichting (toog, tafels en stoelen).

 

De kerstmarkt willen we op het plein voor het kasteel open stellen voor handelaars, zodat aansluiting bij de lokale horeca kan worden gevonden. 

 

II.Openbare werken – wegen – groendienst – onderhoud – voetpaden.

 

Volgende wegen (soms samen met rioleringswerken) dienen dringend te worden aangepakt:Waterhoek, Hogeweg, Quôte, Bontinckstraat, Sarrosstraat.

Wateroverlast in sommige straten (o.m. Van Tieghemstraat, Daelvenne) moet prioritair worden opgelost.

Sommige straten, uitkomend op een hoofdbaan, hebben nog geen voetpad: bijvoorbeeld: Broekstraat, Lindestraat. 

Andere straten, midden in toeristisch gebied, hebben evenmin een voetpad: Zandstraat, Kapellebergstraat, Waterleliestraat.

 

We willen sterk inzetten op een nette, propere gemeente. Hier dient een inhaalbeweging te worden gemaakt.

 

Een rol gratis huisvuilzakken per gezin, bestond vroeger en willen we terug invoeren.

 

III. Toerisme: waterfeesten en Festivaria.

 

We willen de toegang voor de Waterfeesten gratis. We zouden besparen op de programmatie: minder dure podiumacts, de band met het water versterken, inzetten op het kinderdorp, lokale artiesten een kans geven, straatkunstenaars etc..

 

Doordat het gratis is, valt ook de personeelskost voor de controle weg. Eventueel kan nagedacht worden over een betalende zone met optredens etc.. We zien het wat meer op mensenmaat.

 

We willen ook inzetten op herbruikbare drinkbekers zoals op de Gentse feesten i.p.v. wegwerpbekers.

 

Het tweejaarlijks spektakel van Festivaria verdient alle ondersteuning van de gemeente.

In ieder geval moeten de zitjes op de tribune dringend worden aangepakt.

 

We dienen in te zetten op overnachtingsmogelijkheden. Bij grote evenementen (zoals Rugby, festivaria) of wanneer grote groepen de gemeente als uitvalsbasis kiezen voor wandelingen of fiets- of mototochten is er geen slaapgelegenheid. De gemeente dient te onderzoeken waar zij kan investeren om dit mee te helpen realiseren.

 

Een natuur belevingscentrum van 250.000 € aan het Donkmeer is geen meerwaarde. Natuurbeleving doe je best buiten. 

 

IV. Wekelijkse markt op het Dorpsplein in Berlare.

 

We zijn voorstander van een wekelijkse boerenmarkt op het dorpsplein te Berlare omdat dit:

  • De horeca versterkt;
  • Het sociaal weefsel stimuleert;        
  • De keten tussen producent en verbruiker verkleint;         
  • Duurzaamheid impliceert;         
  • Lokale producenten hier een afzetmarkt vinden.   

 

V. Verkeersveiligheid:  E. Hertecantlaan / Centrum Overmere – Gemeentewegen  

 

De hoofdwegen in onze gemeente zijn Gewestwegen.  Toch kunnen we iets doen. De impasse met het Vlaams Gewest op de E. Hertecantlaan dient te worden

doorbroken. Er kwamen reeds voorstellen van het Gewest, doch de gemeente wenste deze niet uit te voeren omdat parkeerplaatsen dienden te worden opgegeven. Wij wensen vooral in te zetten op afgescheiden fietspaden. Dit betekent dat de wagen wat terrein zal verliezen in het voordeel van de fiets. Verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker is onze prioriteit.

 

De verkeersproblemen in Overmere zijn deels te wijten aan het niet doortrekken van de N41 van Lebbeke naar Aalst. Op die manier wordt ook Uitbergen ontlast. Repressief optreden zou via camerabewaking én meer controles kunnen. Wij moeten hier als gemeente op aandringen. Overmere kan zo wat worden ontlast. Sterker lobbywerk is vereist. Aan de school en de verkeerslichten heeft en het zebrapad weg genomen. Wij wensen hier de klok terug te draaien en opnieuw niet vlot doorstromend verkeer voorop te stellen, maar de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

 

Een aantal gemeentewegen dient dringend te worden aangepakt: Waterhoek, Sarrosstraat, Hogeweg, Quôte, Donklaan richting uitbergen aan de scheve villa. Een gescheiden fietspad aan de hernieuwde weg Nieuwdonk, richting Donklaan willen we gerealiseerd zien.

 

We willen ook actiegroepen in het leven roepen die bij de hogere overheid gaan ijveren, zoals ook in Antwerpen Stratengeneraal en Ademloos hun slag thuis haalden.

 

Bij de aanleg van nieuwe wegen dienen zo veel mogelijk fietssuggestiestroken te worden voorzien. Indien we minder verkeer wensen in de dorpskernen, zal sterker lobbywerk voor meer openbaar vervoer noodzakelijk zijn.

 

VI. Veiligheid – sluikstorten – camerabewaking.

 

Met de regelmaat van de klok zijn er meldingen van vandalisme, kleine criminaliteit, sluikstorten. We wensen camerabewaking aan de hoofdgebouwen van de gemeente: sporthallen, cultureel centrum, festivalhal. Eventueel kunnen er nog sites bijkomen. 

 

VII.Patrimonium

 

Voor de O-L-V Hemelvaartkerk te Overmere: dringend schilderwerken binnen aanvatten.  

Voor de O-L-V- van zeven weeën of de Donkkapel: ommegangskapellen, beeweg  en grot restaureren. 

 

Voor deze werken kan tot 80% subsidie worden bekomen. Voor de Donkkapel is dit handig meegenomen, want op die manier terug een toeristische trekpleister erbij (bedevaartoerisme zoals dit vroeger bestond.).

 

VIII. Betaalbaar wonen. 

 

Voor éénoudergezinnen of alleenstaanden is de wachtlijst voor het bekomen van een sociale woning zeer lang.

 

Vanuit Vlaanderen wordt de gemeenten een bindend sociaal objectief opgelegd d.w.z. een aantal sociale wooneenheden dewelke moeten worden gerealiseerd tegen 2025. Voor Berlare staat de teller op nog 99 te realiseren sociale huurwoningen. 14 woningen zijn momenteel in uitvoering. 

 

Hier dient dus dringend een inhaalbeweging te worden gemaakt.

 

IX. Werk in eigen gemeente. 

 

Het bedrijventerrein te Overmere dient moet nu eindelijk worden gerealiseerd. Verder de gemeente zoveel mogelijk lokale initiatieven dewelke werk genereren

te ondersteunen. Onze bouwpolitiek is er eveneens op gericht om zoveel mogelijk detailhandel of horeca in onze gemeente en in het bijzonder aan het Donkmeer te houden. 

 

X. Sociale maatregelen

 

Ook onze gemeente kent ook armoede. Steeds meer mensen krijgen het moeilijk. We willen een verhoging van de terugbetaling voor de buzzy-pass voor de bus tot 50%. Het herbekijken van de voorwaarden voor de mantelzorgpremie zodat nog meer mensen er gebruik kunnen van maken.

 

We willen met alle sociale partners inzetten op werk voor leefloners, via de sociale economie, stages, onderwijs. Er dient dringend werk te worden gemaakt van armoedebestrijding. 

 

XI. Sport 

 

Het sportpark te Overmere dient te worden uitgebreid / vernieuwd met een looppiste en een rugbyterrein.

 

XII. Jeugd

 

Nieuwe speelruimtes ontwikkelen of onderhouden:

In Berlare: terrein achter de sporthal aanpakken

In uitbergen: speelpleintje raapveld verder ontwikkelen

In Overmere: Kloosterlandsite eindelijk eens aanpakken en tot een volwaardig speelterrein ontwikkelen.

 

Het Jeugdhuis vanuit de gemeente een vaste ondersteuning krijgen die de werking van het jeugdhuis begeleidt en het eventueel ook tijdens de examens kan open houden. Vanuit het jeugdhuis kan ook een ontmoetingsruimte voor jongeren tot stand komen. We denken ook aan gratis WIFI in de toeristische kernen aan het Donkmeer en het kasteel bijvoorbeeld. 

 

XIII. Bouwwoede kanaliseren: geen appartementen zonder horeca of detailhandel.

 

We wensen een aanpassing van het Ruimtelijk uitvoeringsplan aan de Donk. We willen verplicht opgenomen zien dat er rond het Donkmeer geen appartementsblokken meer mogen worden gebouwd zonder aanwezigheid op het gelijkvloers van horeca of detailhandel.   


Piet Vandoolaeghe

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Ilse De Bock

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Hans Duym

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Lopke Bruylandt

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Denny De Maesschalck

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Chelsey Vispoel

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Peter Van Driessche

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


8 Sharon Beeckman

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Stefaan Biesiada

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Chantal Wylleman

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Noel De Coensel

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Vanessa Vanderpoorten

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Christophe Vanpé

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Jolyn Blanckaert 

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Tom Biebaut 

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?